header01banner03

Login_inloggen.jpg

Keurmerk_keurmerkjpg.jpg

Schikking: Arbeid

schikking~arbeid_arbeid.jpg

Heeft u een geschil op het gebied van Arbeid, dan kunt u gebruik maken van dit schikkingsformat. Waarbij de volgende componenten worden opgevoerd;

 • Geboortedatum (A)
 • Datum indiensttreding (A)
 • Datum ontbinding (A)
 • Bruto maandsalaris (B)
 • Correctiefactor (C)
 • Smartengeld (Uitsluitend in geval van uitzonderingsgevallen zoals bij (sexuele) intimidatie)
 • Kosten van Rechtsbijstand / Advocaatkosten

Een en ander gebaseerd op de aanbeveling van de kring van kantonrechters (zie bijlage) geldig tot 2015 en in die gevallen waarin partijen in gezamenlijk overleg op basis van deze formule tot een oplossing proberen te komen. 

 • Aantal gewogen dienstjaren (A)
 • Beloning (B)
 • Correctiefactor (C)

Vergoeding = A x B x C

Daarnaast kan de vergoeding worden vermeerderd met de componenten Smartengeld en Kosten.

Wanneer er overeenstemming over bedrag maar niet over de wijze bedrag ineens of stamrecht bestaat, wordt geen bedrag vermeld, maar aangegeven dat er overeenstemming is over het bedrag maar niet over de wijze.

Voorbeelden;

 • Ten gevolge van een verschil van inzicht gaan werkgever en werknemer uit elkaar en wensen onderling een financiële regeling te treffen;
 • In het kader van een reorganisatie kan vertrouwelijk een afvloeiingsregeling worden beproefd.

 

demo_demojpg.jpg

 

 

registreren_registreer.jpg

Ervaring_ervaring.jpg